איך להכין חוברת להדפסה

הדרך הטובה ביותר להעביר קובץ לבית הדפוס היא להכין קובץ pdf.
אם אין באפשרותך להכין קובץ זה, השתמש במה שיש לך, אך במספר מועט ככל האפשר של קבצים. כלומר, אם לדוגמא יצרת חוברת בעלת חמישה פרקים ב-Microsoft Word בחמישה קבצים, אחד אותם לקובץ אחד.

יש לשמור על מספר כללים:

  1. שים לב שיש שוליים (אזור ללא הדפסה בקצוות הדף).
  2. בדוק היטב שאין שגיאות (תוכן וכתיב).
  3. שנה את שמות הקבצים למספרים לפי הסדר בו תרצה להדפיסם ושים את כל אלו שיכרכו ביחד בספריה אחת.